Nu har Stinas valpar flyttat kvar är Nancy

NANCY 3 mån
DISKHJÄLP AV NANCY
NICKO 8 1/2 vecka
Glädje
Tvåbent och Fyrbent Jax och Nancy
Nancy önskar sina syskon lycka till